Fiskus próbował nałożyć PIT, pomimo braku realnego przysporzenia

KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Michał Dec, radca prawny, doradca podatkowy, komentuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uznał ,że można do kosztów opodatkowanej sprzedaży nieruchomości zaliczyć też wydatki o charakterze subiektywnym, np. spłatę hipoteki obciążającej nieruchomość.

Wyrok WSA w Warszawie jest jak najbardziej słuszny, chociaż stanowisko pozwalające na zmniejszenie przychodu o kwotę spłaconego długu zaciągniętego przez poprzedniego właściciela (darczyńcę) może budzić kontrowersje. Przyjęcie jednak innego rozstrzygnięcia prowadziłoby do niedopuszczalnej sytuacji, w której wartość faktycznie uzyskanego przysporzenia przez sprzedającego byłaby niższa niż wartość zapłaconego podatku. Sprzedawana nieruchomość była bowiem obciążona hipoteką zabezpieczającą kredyt zaciągnięty przez darczyńcę, odpowiadającą 85 proc. wartości nieruchomości, a zatem jej czysta wartość odpowiadała zaledwie 15 proc. ceny sprzedaży. Sąd orzekł, że przychodem dla sprzedającego nie może być cena sprzedaży, bo w większości została przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego przez poprzedniego właściciela. Niestety spraw, w których fiskus próbuje nałożyć PIT pomimo braku realnego przysporzenia, jest więcej i dobrze, że sądy mają odwagę orzekać na korzyść podatników.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu na rp.pl: Spłata cudzego długu hipotecznego uratowała od PIT – precedensowy wyrok WSA