Imię i nazwisko:

Jakub Plich

Kancelaria:

Funkcja:

Adwokat

Specjalizacje:

- prawo energetyczne
- prawo własności przemysłowej
- nieruchomości
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- postępowania sądowe i arbitrażowe
- prawo korporacyjne i gospodarcze

Kariera:

Działając na rzecz przedsiębiorstw energetycznych udzielał wsparcia prawnego w ramach Programu zmiany i integracji IT obejmującego takie bloki jak: organizacja, usługi IT, sourcing, zarządzanie projektami i portfelami projektów, architektura. Świadcząc obsługę prawną na rzecz Centrum IT oraz Spółek z GK ENERGA uczestniczył w tworzeniu i negocjowaniu warunków wielu umów wdrożeniowych i utrzymaniowych z zakresu usług i systemów IT, w tym zwłaszcza w toku realizacji kluczowych programów i projektów strategicznych w obszarze informatyzacji: systemów billingowych, CRM, KSD, SOD i BI.