SPLIT PAYMENT

Kancelaria Gąsiewski Podniesiński Roman & Wspólnicy

Otrzymałeś od swojego banku informację o otwarciu dodatkowego rachunku VAT?

Oznacza to, że już od 01.07.2018 r. kontrahenci będą mogli dokonywać płatności podzielonej, a VAT z takiej transakcji wpłynie właśnie na to konto. Na fakturach w dalszym ciągu podawany będzie wyłącznie numer rachunku firmowego a nie rachunku VAT. Rachunek VAT podlega zajęciu tylko na zaległość w podatku VAT. Korzystanie z tego rachunku jest dobrowolne – oznacza to, że dokonując przelewów za płatności na podstawie otrzymanych faktur z podatkiem VAT (nie dotyczy faktur VAT zwolnionych ani w odwrotnym obciążeniu) można dokonać zwykłego przelewu jak dotychczas, albo użyć nowego przelewu – SPLIT PAYMENT. Nasi kontrahenci również mogą zapłacić zwykłym przelewem jak dotychczas, bądź w trybie SPLIT PAYMET. Nie można zapłacić w tym trybie kartą bądź gotówką. Zapłata SPLIT PAYMENT oznacza zapłatę wyłącznie przelewem i wyłącznie za fakturę z podatkiem VAT. Zapłata faktury w tym trybie oznacza, że kontrahent otrzyma wartość netto faktury na rachunek firmowy, a podatek VAT na osobny rachunek VAT. Po otrzymaniu płatności na rachunek VAT można wydać środki tam zgromadzone tylko w konkretny sposób: albo płacąc innemu kontrahentowi za fakturę, na której jest VAT – w trybie SPLIT PAYMENT, płacąc podatek VAT do urzędu albo pisząc wniosek do urzędu o przeksięgowanie środków z rachunku VAT na firmowy. Nie ma możliwości samodzielnego przekazywania środków z rachunku firmowego na VAT i z rachunku VAT na firmowy. Dokonując przelewu za fakturę, na której jest podatek VAT, jeżeli dysponujemy środkami na rachunku VAT, powinniśmy dokonać przelewu w trybie SPLIT PAYMENT aby zwiększyć naszą płynność finansową.