Imię i nazwisko:

Katarzyna Komulainen

Kancelaria:

Andersen w Polsce

Funkcja:

Adwokat

Specjalizacje:

- prawo karne gospodarcze
- spory sądowe i arbitraż
- projektowanie i wdrażanie systemów compliance
- audyty compliance i compliance due diligence
- przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- ochrona danych osobowych (RODP/GDPR)

Kariera:

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa karnego gospodarczego, tzw. White Collar Crime, compliance, sporach gospodarczych oraz doradztwie na rzecz instytucji finansowych Fin-tech. Reprezentowała podmioty gospodarcze działające w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach karnych przeciwko osobom działającym na ich szkodę. Jako obrońca reprezentowała Klientów indywidualnych w postępowaniach karnych i karno – skarbowych w szczególności w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek, Prowadziła szereg projektów z zakresu compliance, w szczególności wdrażając procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedury „whistleblowing” i procedury antykorupcyjne, zabezpieczając interesy Klientów. Reprezentowała podmioty gospodarcze w sporach przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz w arbitrażu, także z aspektem transgranicznym. Doradzała kompleksowo na rzecz instytucji finansowych Fin-tech w ramach prowadzonej działalności.

Sukcesy:

Autorka publikacji i prelegentka seminariów z zakresu prawa karnego gospodarczego i sporów gospodarczych oraz compliance.