Imię i nazwisko:

Krzysztof Rożko

Kancelaria:

Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Funkcja:

Wspólnik zarządzający

Specjalizacje:

- obsługa funduszy inwestycyjnych, venture capital i private equity
- planowanie finansowe dla przedsiębiorców
- sukcesja i zarządzanie majątkiem prywatnym
- przygotowanie wejścia na giełdę/rynki kapitałowe i papiery wartościowe

Kariera:

Radca prawny. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W zakresie swoich obowiązków, sprawował nadzór i koordynował pracę zespołu prawników kompleksowo obsługujących towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, w tym obsługę transakcji nieruchomościowych i sekurytyzacyjnych, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, zbywania oraz nabywania przedsiębiorstw, oraz obsługę inwestycji typu private equity.

Sukcesy:

Autor licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego, w szczególności sekurytyzacji wierzytelności. Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Prowadził szkolenia aplikantów radcowskich oraz radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w zakresie prawa rynku kapitałowego. Rekomendowany w Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w kategoriach: przygotowanie wejścia na giełdę/rynki kapitałowe i papiery wartościowe, doradzanie prywatnym klientom (Private Clients).