Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Kancelaria specjalizuje się w regulacjach prawa rynku kapitałowego. KRW aktywnie uczestniczy w prowadzonych projektach, nie ograniczając się wyłącznie do ścisłego doradztwa prawnego, ale również zintegrowanego doradztwa gospodarczego. Doradza przy prowadzeniu inwestycji venture capital/private equity. Świadczy pomoc prawną w sferze sekurytyzacji aktywów, a także finansowania i tworzenia startupów, nabywania nieruchomości i inwestycji budowlanych oraz fuzji i przejęć spółek, jak również w sprawach regulacyjnych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich zobowiązań – także w ramach planowania sukcesji.

Specjalizacje:

- prawo spółek
- inwestycje
- prawo bankowe

Adres:

ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa

https://krwlegal.pl