Imię i nazwisko:

Małgorzata Kropielnicka

Kancelaria:

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

-postępowania sądowe i arbitrażowe
-nieruchomości
- prawo energetyczne
- prawo własności przemysłowej
- prawo korporacyjne i gospodarcze
- prawo konkurencji

Kariera:

Występowała w imieniu przedsiębiorców oraz osób fizycznych w postępowaniach cywilnych, w tym przed sądami obcych jurysdykcji. Posiada kompleksową znajomość zagadnień z zakresu praw własności intelektualnej, reprezentowała jedną ze stron w sporze o znaną polska markę, świadczy usługi stałego doradztwa prawnego na rzecz podmiotu, zorientowanego na tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sferze energetyki we współpracy z polskimi środowiskami akademickimi. Współpracuje z przedsiębiorstwami energetycznymi. Uczestniczyła w negocjowaniu warunków umów o przyłączenie źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej do gazowej i elektroenergetycznej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej, udzielała wsparcia prawnego w akwizycji i rozwoju farm wiatrowych na
terenie województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.