Imię i nazwisko:

Małgorzata Olesińska

Kancelaria:

Funkcja:

adwokat

Specjalizacje:

- postępowania karne
- prawo upadłościowe i naprawcze
- postępowania sądowe i arbitrażowe
- prawo korporacyjne i gospodarcze

Kariera:

Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań karnych, w tym w szczególności dotyczących przestępstw karnych gospodarczych oraz w zakresie postępowań karnoskarbowych. Uczestniczyła w charakterze doradcy prawnego w postępowaniu kompensacyjnym.