Imię i nazwisko:

prof. Adam Łazowski

Kancelaria:

„SK Lawyers” Rafał W. Sikorski i Daria Krzyżanowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Funkcja:

Profesor of counsel

Specjalizacje:

- prawo zamówień publicznych
- ochrona konkurencji i konsumentów
- prawo Unii Europejskiej, w szczególności:
prawo imigracyjne,
prawne aspekty Brexit,
umowy międzynarodowe między Unią Europejską a państwami trzecimi,
dochodzenie roszczeń od linii lotniczych na podstawie Rozporządzenia 261/2004 o odszkodowaniach za opóźnienia i odwołanie rejsów,
postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Kariera:

W latach 1999-2003 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji UW. Twórca i kierownik Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na WPiA UW. W latach 2003-2005 starszy pracownik badawczy w zakresie prawa Unii Europejskiej w T.M.C. Asser Instituut w Hadze. Od 2005 pracownik naukowy Westminster Law School na University of Westminster w Londynie, a od 2015 r. profesor prawa Unii Europejskiej na tejże uczelni.

Sukcesy:

W 2012 występował w charakterze eksperta przed Komisją ds. Unii Europejskiej w Izbie Lordów, a w 2015 r. – w charakterze eksperta przed Komisją Spraw Zagranicznych i Europejskich Parlamentu Szkockiego.