Imię i nazwisko:

Przemysław Kowalewski

Kancelaria:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Kowalewski

Funkcja:

Adwokat

Specjalizacje:

- prawo cywilne
- prawo spółdzielcze
- prawo gospodarcze

Kariera:

Podczas ostatniego roku studiów rozpoczął pracę w duńskiej sieci sklepów Netto jako zarządca nieruchomościami zdobywając niezbędne doświadczenie w zakresie negocjacji, konstruowania umów i organizacji pracy. Odbył aplikację adwokacką pod patronatem adw. Jana Kubiaka i adw. Zbigniewa Wierzbińskiego. W 2002 złożył pomyślnie egzamin adwokacki i w tym samym roku wspólnie z adw. Jackiem Lachowiczem założył kancelarię „Kowalewski i Lachowicz – Adwokaci s.c”.

Sukcesy:

Reprezentuje klientów z sukcesami przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem
Najwyższym, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jest uznanym specjalistą w zakresie prawa cywilnego (w szczególności prawa rzeczowego oraz dotyczącego obrotu nieruchomościami), spółdzielczego oraz gospodarczego.