Imię i nazwisko:

Anna Cybulka

Kancelaria:

Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Funkcja:

Rzecznik patentowy / Mediator

Kariera:

Rzecznik patentowy, prawnik. Od początku swojej kariery związana z prawem własności intelektualnej. Specjalizuje się w budowaniu strategii przedsiębiorstw, wykorzystywaniu dóbr własności intelektualnej w firmach, doradztwie oraz sprawach spornych z zakresu IP. Sporządza opinie porównawcze, przeprowadza analizy dotyczące praw własności intelektualnej np. prawidłowości używania praw, wyceny ich wartości dla przedsiębiorców, sądów, komorników czy syndyków, doradza jak umiejętnie korzystać z informacji patentowej itp. Z sukcesem od ponad 20 lat prowadzi spory dotyczące własności intelektualnej przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO), sądami w Polsce i na świecie oraz mediacje.

Absolwentka prawa UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych własności przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka kursu na mediatorów sądowych, trener edukacji międzykulturowej, koordynator projektów międzynarodowych, wykładowca w zakresie własności intelektualnej, zwłaszcza praw własności przemysłowej.

Sukcesy:

Aktywny mediator stały w zakresie własności intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Zawodowy pełnomocnik przed EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Prowadząca monitoring prac dotyczących konwergencji programów ujednolicających praktyki w zakresie własności przemysłowej w UE. Wykładowca, szkoleniowiec. Delegat CNIPA (Stowarzyszenie Europejskich Rzeczników Patentowych) w latach 2009-2017 do rad roboczych użytkowników EUIPO. Ośmioletnia kadencja w Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w latach 2009-2021, doświadczenia w pracach w komisjach legislacyjnej, współpracy międzynarodowej, szkoleń i wydawniczej Samorządu, a także komisji egzaminacyjnej, od 2021 członkini Komisji Rewizyjnej PIRP.