Imię i nazwisko:

Bartłomiej Mozes

Kancelaria:

Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo pracy
- prawo gospodarcze
- prawo spółdzielcze i obrotu nieruchomościami
- prawo własności intelektualnej
- prawo zamówień publicznych

Kariera:

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego oraz spółdzielni. Od wielu lat świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców z branży logistycznej, spedycyjnej i transportowej. jak również z sektora górniczego i energetycznego. Specjalizuje się w opracowywaniu i negocjowaniu umów. Posiada praktykę w zakresie dotyczącym rozwiązywania sporów zarówno na drodze sądowej, jak i polubownej.