Biała lista podatników VAT – jak sprawdzić kontrahenta?

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT, czyli elektroniczny wykaz podmiotów, które:

– Zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni;

– Które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego albo które zostały wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT

– wraz z numerami rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą.
Wykaz obejmuje jedynie te rachunki, które zostały podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, dodatkowo potwierdzone przy wykorzystaniu STIR (za pomocą STIR organy podatkowe weryfikują działania przedsiębiorców na rachunkach bankowych).
Wykaz jest istotny do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorca może uzyskać wiedzę o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień oraz o tym, co działo się z jego kontrahentem na przestrzeni ostatnich 5 lat. Wyszukiwarka podatników VAT jest dostępna pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
Od 1 stycznia 2020 r. biała lista podatników nabierze znacznie większego znaczenia – wszyscy podatnicy będą mieli obowiązek opłacenia faktur VAT o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w elektronicznym wykazie. Jeżeli przedsiębiorca dokona płatności na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo w zakresie podatku VAT wynikającego z tej faktury poniesie również odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe sprzedawcy.

W przypadku dokonania płatności na inny rachunek niż znajdujący się w wykazie, przedsiębiorca będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w terminie 3 dni o numerze rachunku, na który zlecił przelew a który nie znajduje się w wykazie.