Do kogo należy pierścionek zaręczynowy po zerwaniu zaręczyn?

Czym w świetle prawa jest pierścionek zaręczynowy i do kogo należy, po zerwaniu zaręczyn? Nasz czytelnik pyta, w jaki sposób mógłby odzyskać bardzo kosztowny pierścionek od narzeczonej, która zaręczyny zerwała.

,,Sprawa zwrotu pierścionka zaręczynowego jest na tyle problematyczna, że należy w pierwszej kolejności scharakteryzować o jakiej czynności prawnej w przypadku wręczenia pierścionka zaręczynowego mówimy. Jeżeli uznamy, że pierścionek zaręczynowy stanowił darowiznę, to może Pan domagać się jego zwrotu na podstawie art. 898 k.c., zgodnie z treścią którego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Można spotkać się także ze stanowiskiem, że pierścionek zaręczynowy stanowi zadatek na poczet wykonania umowy przedwstępnej, który w przypadku rozwiązania umowy przedwstępnej, ulega zwrotowi. Stanowisko takie wydaje się jednak zbyt daleko idące, w pierwszej kolejności ciężko uznać zaręczyny jako umowę przedwstępna, dodatkowo odrzuca taką interpretacje zaręczyn jedni z przedstawicieli doktryny, którzy w komentarzu do kodeksu cywilnego wskazują, iż nie można skutecznie zastrzec zadatku przy umowach dotyczących stosunków osobistych, np. umowie zaręczyn czy na okoliczność zawarcia małżeństwa. Dodatkowo wskazać w tym miejscu należy, iż w przepisy regulujące umowę przedwstępną przewidują możliwość dochodzenia jej zawarcia przed sądem, co w zakresie małżeństwa nie jest możliwe, kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje bowiem swobodę zawarcia związku małżeńskiego i nikt nie może nas do jego zawarcia zmusić.’’

Trzecią interpretacje jaką można spotkać to uznanie pierścionka zaręczynowego po zerwaniu zaręczyn jako świadczenie nienależne. Świadczenie jest nienależne m.in. jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty. Należało by w tym miejscu zatem wskazać, że podstawa świadczenia jaką było przekazanie pierścionka jako nieodłącznie związanego z zawartym w przyszłości związkiem małżeńskim, w sytuacji zerwania zaręczyn odpadła, a zatem w myśl przepisów pierścionek powinien zostać zwrócony. Jednakże, co istotne nie można żądać zwrot, świadczenia jeżeli jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Nie mamy niestety ugruntowanej linii orzeczniczej w zakresie określenia charakteru prawnego pierścionka zaręczynowego jednakże, wydaje się, że uznanie pierścionka jako darowizny stanowi najtrafniejsze rozwiązanie”
Odpowiedz ukazała się w dzienniku ,,Rzeczpospolita”