Koronawirus: czy organizator zabawy sylwestrowej musi zwrócić wynagrodzenie?

– W czasie wakacji zarezerwowałem nocleg w hotelu połączony z zabawą sylwestrową, wpłaciłem pełną kwotę, czy mogę domagać się zwrotu od przedsiębiorcy prowadzącego hotel?

Zakładając, że aktualnie ograniczenia (obowiązujące do 27 grudnia 2020 r., patrz podstawa prawna) dotyczące usług hotelarskich i organizacji imprez zostaną podtrzymane, wskutek czego organizator imprezy będzie zmuszony do ich odwołania, wynagrodzenie uiszczone przez na poczet noclegu w hotelu połączonego z zabawą sylwestrową powinno zostać zwrócone. Wskazuje na to treść art. 495 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że w przypadkach, kiedy jedna ze stron nie może wykonać umowy (w tym wypadku jest to hotel) z przyczyn, za które żadna ze stron transakcji nie ponosi odpowiedzialności (co również w niniejszym przypadku jest spełnione, gdyż wprowadzenie obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 nie zależy od woli stron), strona ta nie może żądać zapłaty od kontrahenta, a jeśli ją otrzymała, powinna dokonać jej zwrotu.

Podkreślić jednak należy, że uprawnienie, o którym mowa powyżej, zaktualizuje się dopiero wówczas, kiedy obostrzenia dotyczące noclegów w hotelach oraz organizacji imprez w dniu 31 grudnia 2020 r. nadal będą obowiązywać. W przypadku chęci odwołania rezerwacji w dniu dzisiejszym (16 grudnia 2020 r.), czyli przed wprowadzeniem obostrzeń, które będą obowiązywać na dzień 31 grudnia 2020 r., należałoby przeanalizować ogólne warunki rezygnacji przewidziane przez umowę z hotelem lub jego regulamin, gdyż w takim wypadku nie będą miały zastosowania nadzwyczajne tryby rozwiązania umowy.

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2020 r., poz. 2132)

 

Czytaj także: Niższe wynagrodzenia na pracy zdalnej? Prawnik wyjaśnia