Imię i nazwisko:

Joanna Janoszek

Kancelaria:

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

Funkcja:

Rzecznik patentowy

Kariera:

Zajmuje się kompleksową współpracą z przedsiębiorcami i innymi podmiotami w zakresie uzyskiwania i ochrony praw własności przemysłowej. Jako profesjonalny pełnomocnik z wieloletnim doświadczeniem z sukcesem prowadziła postępowania sporne przed polskimi (UP RP) oraz unijnymi (EUIPO) urzędami ds. własności intelektualnej na rzecz największych krajowych i zagranicznych spółek. Specjalizuje się także w sporządzaniu opinii prawnych dotyczących szeroko rozumianych praw na dobrach niematerialnych, w tym opinie w zakresie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Sukcesy:

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas krajowych i zagranicznych konferencji, w których bierze czynny udział. Jest członkiem organizacji międzynarodowych skupiających profesjonalistów z zakresu ochrony własności przemysłowej.