Imię i nazwisko:

Karolina Okniańska – Tyndyk

Kancelaria:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Kowalewski

Funkcja:

Adwokat

Specjalizacje:

- prawo cywilne
- ubezpieczenia
- prawo medyczne

Kariera:

Od 2013 roku związana z Kancelarią Adwokacką Adwokata Przemysława Kowalewskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym, ubezpieczeniowym oraz medycznym.

Sukcesy:

W czerwcu 2019 roku ukończyła studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Swoją rozprawę doktorską pod tytułem “Status osoby z zaburzeniami psychicznymi w postępowaniu cywilnym” napisała pod kierunkiem dr hab. prof. US Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, w Katedrze postępowania cywilnego. Recenzentami dysertacji są dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Radosław Flejszar z Uniwersytetu Jagiellońskiego.Autorka publikacji z postępowania cywilnego, postępowania egzekucyjnego, prawa medycznego oraz prawa pracy oraz wykładowca akademicki w 2019 i 2020 roku.