Imię i nazwisko:

Tomasz Kamiński

Kancelaria:

Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Funkcja:

Wspólnik

Specjalizacje:

- przygotowanie wejścia na giełdę/rynki kapitałowe i papiery wartościowe
- fuzje i przejęcia oraz transakcje M&A
- obsługa korporacyjna

Kariera:

Adwokat. Z rynkiem kapitałowym związany od kilkunastu lat. Początkowe doświadczenie w zakresie stosowania regulacji prawa rynku kapitałowego zdobywał w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, będąc odpowiedzialnym za czynności nadzorcze względem podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego.

W ramach Kancelarii odpowiada za obsługę korporacyjną spółek publicznych, procesy transakcyjne na rynku publicznym, działając zarówno na rzecz inwestorów, jaki i spółek poszukujących kapitału, procesy M&A oraz za doradztwo regulacyjne, w szczególności na rzecz instytucji finansowych.

 

Sukcesy:

Jest autorem artykułów, dotyczących rynku kapitałowego, które zostały opublikowane w pismach branżowych.
W 2020 roku nominowany w konkursie Gazety Parkiet oraz Związku Maklerów i Doradców do tytułu Młodej Gwiazdy Rynku Finansowego.