Imię i nazwisko:

Oskar Gińko

Kancelaria:

AOMB Polska

Funkcja:

Rzecznik patentowy

Kariera:

Specjalista od mechatroniki i elektroniki.

2017 – rozpoczęcie aplikacji rzecznikowskiej – Polska Izba Rzeczników Patentowych
2015 – Magister inżynier mechatronik, specjalizacja – elektroniczne systemy pomiarowe – Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej