Imię i nazwisko:

Piotr Godlewski

Kancelaria:

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

Funkcja:

Rzecznik patentowy

Kariera:

Specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych zgłoszeń patentowych (EP oraz PCT), prowadzeniu postępowań dotyczących SPC oraz postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP. Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE) i krajowy rzecznik patentowy. Zatrudniony w kancelarii JWP od 2008 roku.

Sukcesy:

Posiada uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania i prowadzi liczne szkolenia z zakresu własności intelektualnej.