Imię i nazwisko:

r.pr. Piotr Janiuk

Kancelaria:

Argon Legal

Funkcja:

Partner

Specjalizacje:

- umowy najmu
- asset management
- transakcje nabycia-sprzedaży

Kariera:

Doradza od 2002 roku (Siemiątkowski &Davies, Argon Legal).