Imię i nazwisko:

Piotr Krupa

Kancelaria:

Andersen w Polsce

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- spółki i prawo korporacyjne
- fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek
- prawo pracy
- prawo własności intelektualnej i nowe technologie
- restrukturyzacja
- prawo karne gospodarcze

Kariera:

Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek, fuzji, przejęć i innych przekształceń własnościowych, restrukturyzacji, a także prawa pracy. Jest doradcą i negocjatorem w transakcjach typu M&A. Uczestniczy w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Doradza w ramach bieżącej obsługi prawnej spółek, przy realizacji przedsięwzięć typu joint-venture oraz znaczących projektów restrukturyzacyjnych m.in. z sektorów: energetycznego, metalowego, hutniczego, budowy maszyn, infrastrukturalnego, budowniczego, górniczego oraz motoryzacyjnego. Jest szefem zespołu zajmującego się projektami w zakresie badania prawnego podmiotów gospodarczych (legal due diligence). Świadczy usługi doradcze podmiotom z sektora technologicznego, obejmującego twórców oprogramowania, firmy informatyczne oraz liderów rynku projektowego w Polsce. Doradca w zakresie pozyskiwania środków na rynkach kapitałowych oraz poprzez zawieranie umów faktoringowych i podobnych oraz realizacji programów opcji menedżerskich i pracowniczych.