Przystąpienie do Sieci Kancelarii RP pozwoli Twojej kancelarii zwiększyć zakres działania.

Wszystko dlatego, że kancelarie zrzeszone w Sieci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w obszarze Bussines Development prowadzonego biznesu. W ramach naszej współpracy członkowie mają zapewnione:

  • Bieżący monitoring rynku, śledzenie trendów, zmian w prawie – ważnych dla danej kancelarii.
  • Codzienny przegląd dostępnych i ważnych dla kancelarii przetargów.
  • Możliwość zrzeszania się z innymi członkami w celu realizacji większych projektów.
  • Przestrzeń do wymiany doświadczeń.