Tomasz Siennicki: Nowe przepisy ujednolicą VAT w całej UE

Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy

Gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE był Tomasz Siennicki, wspólnik w kancelarii KNDP.

– Wejście w życie dyrektywy unijnej wprowadza m.in. zmiany w zakresie wymiany towaru pomiędzy państwami podatnikami wewnątrz Unii – mówił w programie #RZECZoPRAWIE Tomasz Siennicki, wspólnik w kancelarii KNDP.

– Pierwsza zmiana to ujednolicenie na terenie Unii Europejskiej funkcjonowania magazynów call-off stock, które są dedykowane dla towarów przeznaczonych dla konkretnego odbiorcy w UE – dodał.

Ekspert zaznaczył, że w normalnej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy w momencie wysyłki towarów, ale często towar jest odbierany przez nabywcę wedle zapotrzebowania.

– W wielu państwach członkowskich nie funkcjonowały przepisy, które by to regulowały – powiedział. – Efekt był taki, że interpretacja przepisów unijnych prowadziła do wniosku, iż wysyłka takich towarów do innego państwa w momencie wysłania była uznawana za dostawę wewnątrzwspólnotową, a dojście czy przesłanie do tego państwa było nabyciem wewnątrzwspólnotowym – wyjaśnił.

Według Siennickiego często takie nabycie towaru mogło obligować podatnika wysyłającego do rejestracji w innym państwie i do rozliczania tam VAT według tamtejszych zasad.
Przypomniał, że w Polsce istniały podobne przepisy, ale nie były spójne z regulacjami poza krajem.

– Należało się zapoznać z przepisami innego państwa, co sprawiało, że towary czy usługi oferowane przez polskiego przedsiębiorcę były droższe – powiedział. – Po zmianach przepisy mają być ujednolicone we wszystkich państwach – dodał.

Zaznaczył, że ma to funkcjonować w ten sposób, że gdy podatnik wysyła towar do danego państwa członkowskiego, nie dochodzi jeszcze do transakcji, która wymagałaby rozliczeń VAT. – Towar dociera do magazynu i do momentu, dopóki nie zostanie pobrany, nie mamy obowiązku rozliczenia VAT w żadnym z krajów – podsumował.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem: