Imię i nazwisko:

Uladzimir Cybulka

Kancelaria:

Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Funkcja:

Rzecznik patentowy / Mediator / Tłumacz

Kariera:

Od kilkunastu lat specjalizuje się w doradztwie w zakresie własności intelektualnej, zwłaszcza dotyczących zastrzegania praw wyłącznych, tj. prowadzeniu procedury zgłoszeniowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz badaniach czystości ochronnej i patentowej, a także weryfikacji znaków towarowych i badań porównawczych.

Partner i koordynator rosyjskojęzycznych projektów międzynarodowych. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie: techniczne, prawnicze, ekonomiczne oraz muzyczne.

Sukcesy:

Stypendysta Fundacji im. S. Batorego, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Z sukcesem zarejestrował kilka tysięcy praw własności przemysłowej dla przedsiębiorców na całym świecie dzięki doskonałemu opanowaniu procedur zgłoszeniowych w zakresie IP w skali globalnej. Zna rynki rosyjskojęzyczne oraz szanse i zagrożenia pojawiające się we współpracy z krajami Wschodu.