Warto postarać się o uprzednie porozumienie cenowe

SENDERO Tax & Legal

U wielu podatników mogą wzrosnąć obciążenia podatkowe w związku z ograniczeniem prawa do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów kwot przeznaczonych na usługi niematerialne i opłaty licencyjne.

Od początku roku podatnicy mogą zaliczać do kosztów podatkowych wydatki na nabycie usług niematerialnych (np. usług doradczych, zarządczych, reklamowych itd.) oraz opłaty licencyjne ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych tylko do wysokości 5 proc. EBITDA. Wyłączenie z kosztów dotyczy przy tym nadwyżki wydatków ponad 3 mln zł w skali roku.

Dla większych podatników, którzy funkcjonują w ramach grup kapitałowych i korzystają z usług i wartości niematerialnych udostępnianych przez spółki powiązane, nowe przepisy mogą oznaczać duży wzrost opodatkowania. Znaczne kwoty wydatków, które dotąd stanowiły koszty uzyskania przychodów, mogą teraz pozostać poza rachunkiem podatkowym. Nowe przepisy uderzają przede wszystkim w podmioty, które generują relatywnie niski poziom marży operacyjnej, np. producentów o ograniczonych funkcjach, dystrybutorów, podatników działających na konkurencyjnych rynkach itd.
Nowe ograniczenia nie dotyczą podatników posiadających uprzednie porozumienia cenowe (ang. advance pricing agreement – APA) dotyczące danych wydatków czy opłat. Co więcej, uzyskanie APA chroni także w roku poprzedzającym jej uzyskanie, co czyni z APA skuteczne narzędzie w walce o zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków i opłat w kwotach zbliżonych do dotychczasowych.

Uprzednie porozumienie cenowe to rodzaj umowy pomiędzy podatnikiem a władzami skarbowymi. Jeśli podatnik przekona Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że warunki transakcji z podmiotem powiązanym są rynkowe, to Szef KAS wydaje decyzję. Potwierdza w niej prawidłowość metody ustalania cen transakcyjnych, tj. de facto gwarantuje podatnikowi, że jego rozliczenia w tym zakresie nie będą kwestionowane. Decyzja ważna jest nawet kilka lat. APA mogą być jednostronne lub dwu-, a nawet wielostronne – w takim przypadku nasz fiskus komunikuje się z władzami podatkowymi właściwymi dla kontrahentów polskich podatników.

Obecnie obowiązująca procedura uzyskiwania APA jest niestety długa i kosztowna. Proces uzyskania APA może trwać wiele miesięcy, w trakcie których należy przedstawić wiele zaawansowanych danych finansowych. Opłaty administracyjne za wydanie APA mogą sięgnąć nawet 100 000 zł w przypadku APA jednostronnej i 200 000 zł przy APA dwu- lub wielostronnej.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że rychło ukaże się projekt przepisów upraszczających procedurę APA. Rozwiązanie to ma się stać bardziej dostępne, także dlatego, że jest narzędziem umożliwiającym zaliczanie do kosztów podatkowych całej kwoty wydatków na nabycie usług niematerialnych i licencji. Według zapowiedzi nowe przepisy powinny wkrótce ujrzeć światło dzienne.

Zważywszy na to, że APA umożliwia zaliczenie do kosztów podatkowych całości wydatków na nabycie usług niematerialnych i licencji także w roku poprzedzającym jej uzyskanie, warto poczekać na nowe przepisy. Miejmy nadzieję, że uproszczona procedura nie będzie odstraszać podatników i dzięki APA będą oni mogli bezpiecznie rozpoznawać wydatki w kosztach podatkowych w dotychczasowej wysokości.

Autor jest doradcą podatkowym, partnerem w SENDERO Tax & Legal

podstawa prawna: art. 15e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 07-05-2018