Przemysł 4.0 – jak przygotować się do zakupu maszyny. Umowa bez pułapek.

Zakup inteligentnej maszyny niesie za sobą nowe zagrożenia i ryzyka prawne, które należy uwzględnić w umowie.

OPROGRAMOWANIE

W inteligentnych maszynach oprogramowanie pełni kluczową rolę i jest bardzo rozbudowane. Dlatego też konieczne jest dokładne uregulowanie zapisów o licencji, w tym jej zakres terytorialny, czas trwania, warunki ingerencji w oprogramowanie, możliwe zmiany, przeniesienie licencji, czy aktualizacje. Znaczenia nabierają także usługi maintenance, dzięki którym możliwe jest utrzymanie bezpieczeństwa, stabilności i niezawodności oprogramowania.

BIEŻĄCY SERWIS

Kolejnym zagrożeniem, z którym zmierzą się nabywcy może być ograniczona dostępność części zamiennych, i szeroko pojęty serwis maszyny. Jeżeli jedynym dostawcą i producentem części zamiennych będzie sprzedawca, to w przypadku zakończenia przez niego działalności, lub upadłości, kupujący utraci możliwość ewentualnej naprawy. Takie scenariusze należy przewidzieć w umowie i odpowiednio się zabezpieczyć, np. uzyskując prawo do dokładnej dokumentacji technicznej pozwalającej na odtworzenie komponentów maszyny.

KOMPATYBILNOŚĆ

W wielu przypadkach nabywana maszyna stanowi element większej całości. Należy więc zadbać by maszyna i oprogramowanie było kompatybilne z innymi urządzeniami. Brak odpowiednich klauzul umownych  spowoduje, że dostawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za ich brak komunikacji. Warto zapewnić
sobie możliwość ingerencji w maszynę, tak aby po zakupie dostosować ją do indywidualnych potrzeb w firmie.

NAPRAWA WAD

Przy zakupie inteligentnej maszyny należy także zadbać o odpowiednie dostosowanie warunków gwarancji i rękojmi. Przemysł 4.0 wymaga zapewnienia dostępności części zamiennych oraz ustalenia zasad odpowiedzialności dostawców komponentów. Umowa powinna przewidywać czas naprawy poszczególnych usterek, dostępność serwisantów również popołudniami lub w nocy. Umowa powinna także przewidywać prawo do wykonania zastępczego, w przypadku uchylania się sprzedawcy od wykonania koniecznych napraw.

 

KOMENTARZ SPECJALISTY

Planując zakup maszyny do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. należy pamiętać o wielu
aspektach prawnych. Zachęcamy do zapisania się na darmowy webinar, na którym dowiedzą
się Państwo o najważniejszych zagrożeniach oraz zadaniach, którym trzeba sprostać,
aby proces zakupu i późniejsze użytkowanie maszyny przebiegały bezproblemowo.

Tomasz Czapczyński, Radca prawny. Właściciel i dyrektor zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński sp.k.

 

 

ZAPROSZENIE NA WEBINAR
Termin: 2 października, godz: 11:00
Czas trwania: 1 godzina
Cena: bezpłatne
Lokalizacja: online
Zapisy przez stronę www tcrp.pl/szkolenia
lub email szkolenia@tcrp.pl

Artykuły z tej kategorii