Imię i nazwisko:

Artur Przestrzelski

Kancelaria:

Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy

Funkcja:

Adwokat

Specjalizacje:

- upadłość i restrukturyzacja
- prawo korporacyjne
- egzekucja i windykacja
- prawo karne

Kariera:

Koncentruje się na poszerzaniu wiedzy i rozwoju umiejętności związanych z restrukturyzacją przedsiębiorców oraz realizacją interesów wierzycieli lub dłużników. Prowadzi złożone i wielowątkowe postępowania oraz koordynuje projekty interdyscyplinarne. Dochodzenia wierzytelności trudnych to sprawy najczęściej pojawiające się w jego praktyce. Doradza przedsiębiorcom oraz ich reprezentantom w bieżącym podejmowaniu decyzji gospodarczych. Prowadził licznych postępowań dotyczące odpowiedzialności majątkowej członków zarządów spółek kapitałowych za zobowiązania wobec wierzycieli, spółki lub wspólników. Koordynował liczne postępowania dotyczące odpowiedzialności karnej członków zarządów
spółek kapitałowych.

Sukcesy:

Realizował interesy dłużników i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i gospodarczych, o sumie zgłoszonych wierzytelności, opiewających od kilku do kilkunastu milionów złotych.