Imię i nazwisko:

Artur Przestrzelski

Kancelaria:

Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy

Funkcja:

Adwokat/Doradca Restrukturyzacyjny

Specjalizacje:

- upadłość i restrukturyzacja
- prawo korporacyjne
- egzekucja i windykacja
- prawo karne gospodarcze

Kariera:

Koncentruje się na poszerzaniu wiedzy i rozwoju umiejętności związanych z restrukturyzacją przedsiębiorców oraz realizacją interesów wierzycieli lub dłużników. Prowadzi złożone i wielowątkowe postępowania oraz koordynuje projekty interdyscyplinarne. Dochodzenie wierzytelności trudnych to sprawy najczęściej pojawiające się w jego praktyce. Doradza przedsiębiorcom oraz ich reprezentantom w bieżącym podejmowaniu decyzji gospodarczych. Prowadził liczne postępowania dotyczące odpowiedzialności majątkowej członków zarządów spółek kapitałowych za zobowiązania wobec wierzycieli, spółki lub wspólników. Koordynował liczne postępowania dotyczące odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek kapitałowych.

Sukcesy:

Realizował interesy dłużników i wierzycieli w licznych postępowaniach upadłościowych i gospodarczych, o sumie wierzytelności, opiewających od kilku do kilkunastu milionów złotych.