Blockchain technologią przyszłości

Łańcuch bloków ma zastosowanie m.in. w dziedzinie własności intelektualnej. Uniemożliwia to edycję raz już wprowadzonych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

W ostatnich latach na rynku pojawiła się rewolucyjna technologia tzw. blockchain, która znajduje zastosowanie niemal w każdej gałęzi gospodarki i może mieć znaczący wpływ na rozwój i jej dalsze losy w ujęciu światowym. Czym zatem jest i jak działa blockchain?

Coraz częściej słyszymy słowo „blockchain”. Jednak mało kto wie, co tak naprawdę kryje się pod tym terminem. Aby zrozumieć technologię blockchain, najpierw musimy sobie przypomnieć, jak działa dzisiejszy świat i co jest podstawą funkcjonowania instytucji.

Zaufanie to podstawa

Obecny świat działa w oparciu o zaufanie, bez którego niemożliwe byłoby funkcjonowanie ludzkości. Każda interakcja człowieka z instytucją bądź człowieka z człowiekiem opiera się na zaufaniu, np. gdy pożyczamy pieniądze bądź je wpłacamy, jak i w momencie, gdy oddajemy dzieci pod opiekę wychowawców.

Czym jest owo zaufanie? W przypadku interakcji z instytucją jest to wiara w to, że nasza umowa, czyli transakcja, pozostanie stała i niezmienna (niezmieniona), zgodnie z treścią i czasem jej zawarcia. Na co dzień nie zastanawiamy się, w jaki sposób instytucja zapewni bezpieczeństwo naszej transakcji, jesteśmy bowiem przekonani, że zrobi to w sposób rzetelny. Jeżeli jednak spojrzymy na to głębiej, działające przedsiębiorstwo musi zapewnić nienaruszalność i wiarygodność milionom takich transakcji. Aby tego dokonać, wykorzystywane są ogromne zasoby przestrzeni zarówno dyskowych, jak i pokłady intelektualne ludzi zarządzających tymi danymi oraz regulacje prawne gwarantujące i zapewniające niezmienność i transparentność zawartych umów. Zatem bezsprzeczne jest, iż do sprawnego funkcjonowania prężnego przedsiębiorstwa potrzeba potężnych zasobów intelektualnych i finansowych.

Nadchodzą zmiany

Technologia blockchain rewolucjonizuje przedstawiony sposób działania przedsiębiorstw i w niedługim czasie może całkowicie zmienić funkcjonowanie światowej gospodarki.

Na pierwszy rzut oka to stwierdzenie może wydawać się przesadą, ale wiele składowych systemu może nagle przestać działać. Maszyny przechowujące dane mogą ulec awarii, ludzie pracujący w instytucjach mogą zostać skorumpowani. Co więcej, osoby zasiadające w rządach światowych mogą wywierać ogromny wpływ na funkcjonowanie np. systemów finansowych. Czy w obliczu tego nasze informacje, a zwłaszcza pieniądze, są bezpieczne? Dziś nie potrafimy precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale w niedalekiej przyszłości sytuacja może się zmienić dzięki technologii blockchain.

Łańcuch bloków

Technologia blockchain (łańcuch bloków) jest to technologia służąca do magazynowania i dystrybucji informacji o transakcjach zawartych w sieci. Dane te są umieszczane w blokach danych. Gdy jeden blok się wypełni, tworzy się następny, a za nim następny, po nim jeszcze kolejny. Wypełnione bloki tworzą pewien rodzaj łańcucha, w którym przesyłane są informacje o różnych rodzajach danych, np. transakcjach handlowych, kryptowalutach, umowach itp. Tworzy się tzw. wspólny zbiór informacji w cyfrowej postaci, rozproszonych po sieci, w takich samych kopiach u każdego użytkownika blockchainu.

Z uwagi na decentralizację i rozproszenie informacji dane nie są przetrzymywane w jednym miejscu, ale są dzielone i autoryzowane przez wszystkich użytkowników przynależnych do tego łańcucha bloków. Dzięki swoim prostym założeniom, polegającym na zakładaniu bloków danych połączonych ze sobą w łańcuchy, niemożliwe jest utracenie tej informacji oraz nieautoryzowany dostęp i zmiana raz zapisanych już danych (aby złamać blockchain, potrzebna jest moc obliczeniowa szacowana na zasoby połowy internetu). Jednocześnie informacja nie ma jednego właściciela – niemożliwe jest więc wywieranie na niego jakichkolwiek presji polityczno-gospodarczych. To, co zostało dodane do blockchainu, już na zawsze w nim pozostanie.

Zdecentralizowana struktura

Blockchain znajduje zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. Łańcuch bloków ma zastosowanie również w dziedzinie własności intelektualnej.

W ostatnim czasie, w obszarze znaków towarowych i wzorów przemysłowych postanowiono wykorzystać technologię blockchain. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) połączył się z TMview i DesignView za pośrednictwem łańcucha bloków, aby dostarczać dane w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z ideą blockchainu, każdy urząd patentowy wykorzystujący przedstawione rozwiązanie dołącza do zdecentralizowanej struktury blockchainowej. Oznacza to całkowite uniknięcie centralnej bazy danych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych i zastąpienie jej zdecentralizowaną strukturą obsługiwaną za pomocą łańcucha bloków. Urząd, dodając znak towarowy, tworzy kolejny blok w łańcuchu. Po wykorzystaniu miejsca w danym bloku zostaje on poddany funkcji kryptograficznej 256-bitowej, po czym zostaje dodany do łańcucha bloków w następujący sposób: dodawany blok wskazuje na ten poprzedzający go, a każdy nowo dodany musi wskazywać na poprzedni. W momencie dodania nowego bloku ów dodany zostaje rozpropagowany do wszystkich użytkowników tworzących sieć.

Każda zmiana wprowadzona w danym bloku zmieniłaby wynik funkcji kryptograficznej (funkcji hash) i naruszyła strukturę istniejącego bloku, ponieważ następujące bloki wskazywałyby na poprzedni adres bloku. Tego typu zmiana naruszyłaby strukturę i nie byłaby autoryzowana poprzez użytkowników sieci. Dzięki temu niemożliwa jest edycja raz już wprowadzonych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Użyta technologia blockchain umożliwia funkcjonowanie systemu przechowywującego i weryfikującego znaki towarowe bez jednego centralnego magazynu danych. Sieć uzyskuje szybkość, sprawność i niezawodność.

ZDANIEM AUTORA

Mateusz Prządka, prawnik, specjalista ds. patentowych Kancelaria patentowa AOMB Polska

Dzięki swojej niezawodności, łatwości oraz niewielkim kosztom obsługi technologia blockchain zastąpi konwencjonalne metody autoryzacji oraz bezpieczeństwa danych i otworzy nowe gałęzie gospodarki. Powoli widzimy już raczkującą branżę FinTechu (połączenie finansów z technologią). Do odkrycia pozostaje jeszcze mnóstwo nowych ciekawych zastosowań technologii blockchain – chociażby w pełni jawne, tanie i niepodważalne przeprowadzenie wyborów powszechnych, spisu ludności czy rozliczeń podatkowych.

Artykuł został opublikowany w serwisie rp.pl