Co zrobić kiedy sprawca wypadku nie miał ważnego OC?

Syn naszej czytelniczki został potrącony przez sprawcę, który nie posiadał prawa jazdy, ani ważnego ubezpieczenia OC. Rodzina zmaga się teraz z długą i kosztowną rehabilitacją, zastanawiając się czy sprawca trafi do więzienia, oraz czy dostaną od niego odszkodowanie?

Na pytanie odpowiada adwokat Mateusz Sudowski z Kancelarii Adwokackiej Jarosława Klimonta z Puław
,,Brak ważnego ubezpieczenia OC czy prawa jazdy nie zwalnia kierującego pojazdem z odpowiedzialności cywilnej i karnej za spowodowany wypadek. Naruszenie reguł ruchu drogowego i spowodowanie, nawet nieumyślnie, wypadku w ruchu lądowym, w którym inna osoba doznaje tak poważnych obrażeń stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, jednakże wymiar kary zawsze stanowi decyzję zindywidualizowaną ze względu na osobę sprawcy i okoliczności zdarzenia. Warto przypomnieć, iż w braku ubezpieczenia OC kierującego pojazdem, dochodzenie przez poszkodowanego roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem w pełnym zakresie możliwe jest również wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, którego zadaniem jest pokrywanie szkód majątkowych i na osobie m.in. w takich przypadkach.”
Odpowiedz ukazała się w dzienniku ,,Rzeczpospolita”