Crowdfunding udziałowy – czy zmiany uderzą w „zbiórki społecznościowe” ?

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA

W dniu 21 kwietnia 2019 roku upłynął termin na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie domu maklerskiego przez podmioty oferujące instrumenty finansowe, które dotychczas takiej licencji nie posiadały a które w świetle zmienionego art. 72 ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 685) powinny takie zezwolenie posiadać.

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czego nie kryje w swoim stanowisku Komisja Nadzoru Finansowego dotyczy bezpośrednio platform crowdfundingowych, co do których zdaniem KNF istnieje niepewność w zakresie zgodności ich działania zgodnie z przepisami prawa.
Komisja co prawda nie wyraziła jednoznacznie stanowiska iż platformy crowdfundingowe powinny posiadać zezwolenie na prowadzenie domu maklerskiego jednak w ocenie Komisji takie czynności jak wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail zawierającej link do konkretnej oferty nabycia instrumentów finansowych wymagają uzyskanie stosownego pozwolenia.
Niewątpliwie należy stwierdzić, że prezentowanie informacji o emisji jest podstawą funkcjonowania platform crowdfundingowych, które działając na rzecz emitentów pozyskują dofinansowanie dla prezentowanych spółek. Na ogół do podjęcia decyzji inwestycyjnej wystarczy informacja o rodzaju instrumentu finansowego, emitencie oraz cenie instrumentu finansowego. Informacje te wystarczają do podjęcia decyzji inwestycyjnej a zatem każda funkcjonująca w Polsce platforma crowdfundingowa będzie wykonywała czynności z zakresu obrotu instrumentami finansowymi co wymaga posiadania licencji maklerskiej.
Obecnie na polskim rynku jedynie Dom Maklerski ICM prowadzący platformę CrowdConnect.pl posiada taką licencję. Niektóre z platform crowdfundingowych już potwierdziły podjęcie starań o uzyskanie niezbędnych zezwoleń a niektóre z nich stoją na stanowisku, że wprowadzone przepisy ich nie dotyczą.
Bez wątpienia jednak zmiana przepisów może „zdusić” dopiero co raczkujący rynek crowdfundingowy

w Polsce, gdyż procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie domu maklerskiego jest bardzo czasochłonna, skomplikowana i kosztowna a kara za prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia może wynieść nawet 5 mln zł.

Wpis pochodzi z serwisu:
https://kancelariamadejczyk.biz