Czy producent opakowań musi płacić?

Producent opakowań wnosi opłatę produktową, o ile wprowadza do obrotu swoje opakowania w opakowaniach zbiorczych.

Prowadzę firmę produkującą opakowania. Słyszałem, że opłatę produktową płaci się od masy wprowadzonych do obrotu opakowań. Czy to oznacza, że ja – jako producent opakowań – powinienem płacić opłatę produktową liczoną od masy wszystkich wyprodukowanych opakowań?

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu w naszym kraju opakowania i produkty w opakowaniach muszą realizować szereg obowiązków. Opłata produktowa jest zaś swojego rodzaju karą dla wprowadzającego produkty w opakowaniach za niezapewnienie poziomu recyklingu i odzysku opakowań wymaganego przepisami. Należy rozróżnić „wprowadzającego opakowania” (np. producenta opakowań) i „wprowadzającego produkty w opakowaniach” (np. producent słodyczy sprzedawanych w opakowaniach) oraz ustalić, czym jest opakowanie.

Opakowaniem jest każdy wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty do obrotu. Przykładowo, przedsiębiorca wprowadzający do obrotu soki w szklanych butelkach zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu recyklingu opakowań ze szkła.

Producent opakowań również jest wprowadzającym produkty w opakowaniach, jeżeli swoje wyroby (tj. produkowane przez siebie opakowania), wprowadza do obrotu w innych opakowaniach (zbiorczych).

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu recyklingu, a tym samym zapłaty opłaty produktowej, nie dotyczy firm, które w danym roku kalendarzowym wprowadziły do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony.

Zatem: producent opakowań może mieć obowiązek wnoszenia opłaty produktowej, o ile wprowadza do obrotu (np. sprzedaje innym firmom) swoje opakowania w opakowaniach zbiorczych. Jednak najpierw trzeba policzyć masę opakowań, jakie taki producent wprowadza do obrotu (rozumianych nie jako produkowane przez niego towary, ale opakowania dla tych towarów). Jeżeli w danym roku masa tych opakowań przekracza 1 tonę, powinien zapewnić odpowiedni poziom recyklingu, a gdy to mu się nie uda – zapłaci opłatę produktową.