Imię i nazwisko:

Damian Krężel

Kancelaria:

AOMB Polska

Funkcja:

Rzecznik patentowy

Kariera:

Partner, Europejski rzecznik patentowy. Specjalista od mechaniki, elektroniki i kolejnictwa.

2017 – Europejski rzecznik patentowy
2015 – ukończenie kursu „Basic training course on the European Patent Law” organizowanego przez European Patent Institute (epi) oraz Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) Université de Strasbourg
2012 – partner w Kancelarii Prawno-Patentowej Klar i Partnerzy
2011 – polski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed OHIM
2010 – ukończenie podyplomowego studium prawa własności przemysłowej (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
2008 – magister inżynier towaroznawstwa (Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)