Dane osobowe byłych dłużników – ile może je przetwarzać?

Jak długo firma może przetwarzać informacje o swoich byłych dłużnikach, klientach indywidualnych, którzy już spłacili zadłużenie?

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę windykacyjną odbywa się na zasadzie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej z administratorem danych osobowych (wierzycielem). Dochodzenie roszczeń o zapłatę pozwala na przetwarzanie danych osobowych przez wierzycieli bądź firmy windykacyjne działające na ich zlecenie bez zgody dłużnika. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wedle którego przetwarzanie jest zgodne z prawem w sytuacji gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Powyższe oznacza, że w sytuacji spłaty zobowiązania nie występuje już prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest dochodzenie zapłaty roszczenia przez dłużnikaW takiej sytuacji dane osobowe dłużnika powinny zostać usunięte. Dotyczy to zarówno administratora danych osobowych, którym jest wierzyciel, jak i firmy windykacyjnej. Jeśli wierzyciel nie usuwa danych osobowych to były już dłużnik może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym wskazanego w art. 17 ust. 1 lit. a RODO i zażądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Administrator danych osobowych, jak i zarówno działająca na jego zlecenie firma windykacyjna ma wtedy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.

Artykuł został opublikowany w serwisie firma.rp.pl