Imię i nazwisko:

Krzysztof Lipiński

Kancelaria:

Funkcja:

Wspólnik zarządzający / Doradca restrukturyzacyjny

Specjalizacje:

- doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Kariera:

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Skupiam się na obsłudze podmiotów niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością. Jako profesjonalny pełnomocnik przeprowadzam postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz mediacje między wierzycielami i dłużnikami. W swych działaniach duży nacisk kładę na polubowne kończenie sporów pomiędzy wierzycielami i dłużnikami. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełnię funkcję nadzorcy lub zarządcy sądowego. W postępowaniach upadłościowych pełnię funkcję syndyka.