Imię i nazwisko:

Dorota Rzążewska

Kancelaria:

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

Funkcja:

Radca prawny / Rzecznik patentowy

Kariera:

Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzonych przed sądami, organami ścigania tudzież organami celnymi, a także sprawach spornych przed Urzędem Patentowym. Zajmuje się doradztwem strategicznym, sporządzaniem opinii i umów w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz w sprawach dotyczących domen internetowych. Odpowiada, za prowadzenie mediacji w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz domen internetowych.

Sukcesy:

Pełnomocnik w postępowaniach mediacyjnych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Zasiada również w składzie orzekającym sądu arbitrażowego dla domen internetowych .pl & .eu