Imię i nazwisko:

Helena Gajek

Kancelaria:

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

Funkcja:

Radca Prawny / Rzecznik patentowy

Kariera:

Prowadzi postępowania sądowe dotyczące ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), zarówno w dziedzinie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak też wzorów użytkowych i patentów, szczególnie z sektora farmacji, chemii i biotechnologii. Specjalizuje się w obsłudze krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, oferując kompleksowe doradztwo strategiczne, od analizy praw IP, po przygotowanie długofalowej strategii zarządzania portfolio praw wyłącznych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, przygotowywaniu opinii prawnych i sporządzeniu umów, w szczególności dotyczących obrotu prawami do rozwiązań chronionych prawami własności intelektualnej oraz know-how, jak też ich komercjalizacji.