Jak zaradzić sytuacji małych firm

Ważna jest indywidualizacja procesu oddłużania. Najlepszym sposobem na oddłużenie jest restrukturyzacja.

Kiepska kondycja małych i średnich firm. Jak temu zaradzić?

Najlepszą metodą na oddłużenie firmy jest skorzystanie z postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak jego efektywność w dużej mierze zależy od tego, na ile uda się zidentyfikować przyczyny kryzysu firmy i zaproponować odpowiedni sposób jego rozwiązania. Analizy różnego rodzaju danych dotyczących kondycji polskiej gospodarki nie napawają optymizmem – zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę rosnące trudności z wypłacalnością firm. Jak na nie odpowiedzieć? Przede wszystkim odpowiednie działania należy wdrożyć jak najszybciej, pamiętając, że w celu efektywnego oddłużenia firm ustawodawca wprowadził postępowania restrukturyzacyjne. Właściwie jest to podstawowa ścieżka przeznaczona na czasy kryzysu.

Sektor małych i średnich firm stanowi przeszło 90 proc. polskiego biznesu. Trudno się więc dziwić, że jakiekolwiek niepokojące informacje dotyczące sektora MŚP, otwierają wiele pytań dotyczących kondycji gospodarki w ogóle. Tymczasem ostatnio w mediach pojawiły się dane – przekazane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na interpelacje polskie – z których wynika, że znacznie wzrósł odsetek małych i średnich firm, które zawiesiły swoją działalność lub w ogóle podjęły decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Największy wzrost, w stosunku do danych za 2019 rok, a więc jeszcze sprzed pandemii, dotyczy wniosków o zawieszenie działalności. W roku 2021 było ich 528 120 tys., natomiast w 2022 roku aż 620 008 tys. Dodatkowo w pierwszych tygodniach trwającego roku, liczba ta wzrosła jeszcze o 25 558 tys. Choć z drugiej strony należy podkreślić, że spada liczba upadłości. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że jednocześnie wzrasta zainteresowanie postępowaniami restrukturyzacyjnymi, trudno o nadmierny optymizm.

Kiedy zestawi się te dane z codzienną pracą na rzecz przedsiębiorców, można uznać, że mamy do czynienia ze swego rodzaju rozchwianiem w wielu branżach, a przynajmniej z sytuacją daleką od stabilizacji. Właściwie od czasu wybuchu pandemii cały czas występują liczne negatywne zjawiska makroekonomiczne – żeby wspomnieć tylko inflację – które zdecydowanie utrudniają rentowne prowadzenie biznesu. Do tego należy doliczyć sporo niekorzystnych zmian w prawie, których symbolem jest Polski Ład – nawiasem mówiąc, politycy zaczynają zapowiadać jego kolejną wersję – czy kryzys zbożowy, który stanowi wręcz gigantyczny problem nie tylko dla rolnictwa, aby otrzymać przepis na miksturę mogącą doprowadzić do upadku niejedną firmę.

W tym kontekście popularność zawieszania działalności gospodarczej w przypadku wielu przedsiębiorców to próba przeczekania trudnego czasu. Przy czym nie należy zapominać, że możliwość zawieszenia biznesu dotyczy właściwie jedynie prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają pracowników. Dlatego jest to rozwiązanie o bardzo ograniczonej sile oddziaływania. Trzeba o tym pamiętać, analizując podane powyżej statystyki.

W każdym razie z różnych źródeł – w tym z codziennego doświadczenia – płyną różnego rodzaju sygnały świadczące o tym, że przedsiębiorcy mierzą się z naprawdę poważnymi problemami. Niestety, właściwie w każdym z tych przypadków znalezienie uniwersalnego rozwiązania, które można by zastosować z wysokim stopniem prawdopodobieństwa osiągnięcia dobrych rezultatów, jest właściwie niemożliwe. Po prostu sytuacja każdego przedsiębiorstwa jest inna, a pomimo pozornych podobieństw różnice okazują się często na tyle duże, że po prostu nie da się bez żadnych modyfikacji zastosować jakieś jednej strategii wyjścia z zadłużenia.

Dlatego tak ważna jest indywidualizacja procesu oddłużania firmy. Generalnie rzecz ujmując, najlepszym sposobem na oddłużenie jest restrukturyzacja. Jednak od ogółu do szczegółów w tym obszarze daleka droga. Najpierw należy wybrać jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, następnie przygotować się do samego postępowania – zwłaszcza przez opracowanie planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych – a następnie prawidłowo przeprowadzić samą procedurę. Każdy z tych kroków na drodze do oddłużenia jest niezwykle istotny, stąd należy je z jednej strony odważnie, z drugiej zaś ostrożnie stawiać.