Imię i nazwisko:

Jan Dobrzański

Kancelaria:

AOMB Polska

Funkcja:

Rzecznik patentowy

Kariera:

Europejski rzecznik patentowy. Specjalista od spraw chemii, biologii i medycyny.

2015 – Europejski rzecznik patentowy (EQE)
2011 – ukończenie kursu europejskiego prawa patentowego (CEIPI)
2008 – polski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed EUIPO
2007 – ukończenie podyplomowego studium prawa własności przemysłowej (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) 2003 – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej