Imię i nazwisko:

Joanna Gwiazdowska

Kancelaria:

Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Funkcja:

Radca prawny / Mediator

Kariera:

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności, w zakresie naruszeń praw wyłącznych (znaków towarowych i wzorów), praw autorskich, a także zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji. Z sukcesem prowadzi od ponad 10 lat spory dot. własności intelektualnej przez Urzędem Patentowy RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami w Polsce i za granicą. Specjalizuje się również w doradztwie w zakresie umów regulujących prawa własności intelektualnej w firmach.

Sukcesy:

Od lat w centrum jej zainteresowań jest własność intelektualna, w szczególności spory dotyczące znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, prawo autorskie oraz nieuczciwa konkurencja. Opracowała kilkadziesiąt skutecznych umów dotyczących zabezpieczenia praw własności intelektualnej dla dużych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.
Absolwentka prawa UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z dziedziny prawa autorskiego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowy pełnomocnik przed EUIPO. Aktywny mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu Wykładowca, prowadząca szkolenia oraz webinary dla przedsiębiorców, twórców, grafików na temat praw autorskich.