Imię i nazwisko:

Justyna Rasiewicz

Kancelaria:

ROA Rasiewicz

Funkcja:

Partner/ Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo własności intelektualnej

Kariera:

Justyna posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących własności intelektualnej, w szczególności w zakresie prawa patentowego, zarówno przed sądami cywilnymi, jak i Urzędem Patentowym. Doradza klientom z różnych branż, w tym farmaceutycznej, budowlanej, handlowej, gier i IT.
Z powodzeniem doradza również swoim klientom we wszystkich aspektach prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji i praw autorskich. Reprezentowała klientów przed polskim Sądem Najwyższym, a także Trybunałem Sprawiedliwości (UE).

Sukcesy:

Justyna była pierwszym polskim prawnikiem, który wstąpił do Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Patentowych (EPLAW). Jest także aktywną członkinią AIPPI (The International Association for the Protection of Intellectual Property), gdzie bierze udział w pracach komisji Amicus Brief Committee (ABC).
Jest również ceniona za swoją działalność dydaktyczną oraz publikacje, m.in. Komentarz do Prawa Własności Intelektualnej, red. 2016, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (red. 2011, 2016), Second Medical Use Patents (2016, 2020), International Design Protection, Global Handbook (2012).
Justyna jest rekomendowana m.in. przez IP Star Patent i IP Star Trademark 2020/2021, IAM Global Leader 2020 oraz Chambers.