Imię i nazwisko:

Katarzyna Skiba – Kuraszkiewicz

Kancelaria:

SQUARE Kancelaria Prawna

Funkcja:

Radca prawny/Partner

Specjalizacje:

- zamówienia publiczne
- ochrona środowiska

Kariera:

Od 15 lat doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom ubiegającym się o zamówienia publiczne. Od 15 lat doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom ubiegającym się o zamówienia publiczne. Wspiera ich na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i w toku wykonywania umów zawartych w wyniku tych postępowań. Prowadzi szkolenia i wykłady. Jest autorką licznych publikacji w prasie branżowej dotyczących zamówień publicznych i gospodarki odpadami. Wspiera klientów w uzyskiwaniu decyzji  środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji sektorowych. Występuje w ich imieniu przed organami kontrolnymi, w tym WIOŚ, oraz reprezentuje ich w postępowaniach administracyjnych dotyczących nakładania kar za naruszenie przepisów związanych z ochroną środowiska.

Sukcesy:

Uczestniczyła w setkach postępowań odwoławczych przed KIO, z sukcesami reprezentując w nich wykonawców i zamawiających. Reprezentowała wykonawców w postępowaniach o udzielenie największych zamówień publicznych w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej w kraju oraz w największych postępowaniach dotyczących zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.