Klauzule o zakazie konkurencji

Pracownik, z którym pracodawca zawrze umowę o zakazie konkurencji, ma prawo do odszkodowania, nawet jeśli nie jest pracownikiem etatowym.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem: