Koronawirus: ilu pasażerów można przewozić dziewięcioosobowym busem?

– Prowadzę firmę budowlaną i dowożę pracowników dziewięcioosobowym busem na plac budowy. Czy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym muszę wprowadzić jakieś środki ochrony pracowników w trakcie transportu? Czy istnieją ograniczenia w ich dowozie?

Kwestię przewozu osób busami poza tzw. transportem publicznym reguluje § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (obowiązującego w tej materii od 27 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.). Obecnie mówi on, że w wypadku pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu od 7 do 9 osób (a więc klasycznych małych busów) – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Co istotne – przepis ten należy rozumieć tak, że kierowcę wliczamy do limitu przewożonych osób. Oznacza to, że w busie dziewięcioosobowym wraz z kierowcą mogą jechać maksimum 4 osoby (piąta przekroczy już bowiem limit połowy miejsc).

Oczywiście zakaz zna wyjątki, m.in. nie dotyczy osób gospodarujących lub zamieszkujących wspólnie. Należy także pamiętać, że poza limitem osób w pojeździe zachowane muszą być pozostałe rygory epidemiczne. Co jednak interesujące – przy przemieszczaniu się pojazdem (poza transportem zbiorowym) wyłączony jest obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Być może temat busów został przeoczony przez prawodawcę, ale wyłączenie obowiązku jest dość ewidentne. Obecne brzmienie rozporządzenia obowiązuje do 17 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna: § 25 ust. 1 pkt  3; § 27 ust. 1 i ust. 3. pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2020 r. poz. 2316)

Odpowiedz ukazała się w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”