Koronawirus. Jak zoptymalizować koszty pracy?

Przedsiębiorcy, którzy chcą ograniczyć skutki koronawiurusa powinni rozważyć, które rozwiązania przyniosą im więcej korzyści. Czy te wynikające ze specustawy czy może te, które są dostępne na podstawie dotychczasowych przepisów.

Ekonomiczne skutki rozprzestrzeniania się COVID-19 kładą się cieniem na całą gospodarkę. W aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej jednym z kluczowych elementów wpływających na wynik finansowy są koszty pracy. Można je, zgodnie z prawem, ograniczyć.

Jak ograniczyć koszty pracy w firmie?

Ograniczenia kosztów pracy w przedsiębiorstwie można dokonywać w ramach:
– rozwiązań specjalnych, wprowadzonych w związku z panującą epidemią,
– dotychczas funkcjonujących rozwiązań prawnych, wynikających z przepisów prawa: pracy i cywilnego.

Działania oparte na rozwiązaniach specjalnych, wprowadzonych w związku z panującą epidemią, dotyczą ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza w szczególności dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu przestoju oraz dofinansowanie wynagrodzeń w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Dla uzyskania finansowania należy spełnić określone warunki i dopełnić wielu formalności. Niemniej rozwiązania te mogą być prędzej czy później niewystarczające.

Działania bazujące na dotychczasowym przepisach są dalej idące i mając na uwadze najkrótszy czas, najmniejszy koszt oraz gwarancje skuteczności (nieprzywrócenia do zatrudnienia w drodze rozstrzygnięcia sądu) w ich stosowaniu obejmują w kolejności:

– rozwiązywanie stosunków zatrudnienia (stosunków pracy i cywilnoprawnych) lub zmiany ich warunków, w tym zmiany wynagrodzenia – na mocy porozumień stron,
– rozwiązywanie przez przedsiębiorcę umów cywilnoprawnych (wypowiadanie umów),
– rozwiązywanie przez pracodawcę terminowych umów o pracę (na okres próbny i na czas określony),
– rozwiązywanie przez pracodawcę umów o pracę w ramach ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych :
– zwolnień indywidualnych (do 29 osób w przeciągu 30 dni),
– zwolnień grupowych,
– indywidualnych lub grupowych wypowiedzeń warunków umowy o pracę.

Potrzebna analiza

Analiza stosowanych w firmie form zatrudnienia (umowy o pracę, umowy zlecenia) oraz rodzajów umów o pracę (na okres próbny, czas określony i czas nieokreślony) pozwala na ustalenie ścieżki szybkiego ograniczenia kosztów pracy.

Natomiast zastosowanie procedury zwolnień grupowych może być jedynym skutecznym sposobem istotnego ograniczenia kosztów pracy. Zwłaszcza w przypadku potrzeby reorganizacji zatrudnienia obejmującej wielu pracowników, niemniej jest przy tym bardziej czaso- i kosztochłonne.

Artykuł ukazała się w serwisie firma.rp.pl

 

 

Czytaj także: Jak zachować płynność finansową – wskazówki dla przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa