Imię i nazwisko:

Miłosz Woziński

Kancelaria:

Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo pracy

Kariera:

Specjalizuje się w doradztwie pracodawcom w zakresie indywidualnych stosunków pracy (umowy o pracę, umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji). Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązywania umów o pracę służących ograniczenia kosztów pracy w drodze zwolnień grupowych , a także służących temu negocjowaniu warunków wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, ZUZP, porozumienia z organizacjami związkowymi).

Sukcesy:

Prowadził z powodzeniem procesy restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorców, w tym dużych przedsiębiorców (ponad 2.500 osób). Reprezentował pracodawcę we wszystkich etapach tych postępowań, poczynając od wszczęcia procesu i występowania przed właściwymi organami, poprzez prowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi, tworzeniem dokumentów, w tym regulaminu zwolnień grupowych obejmującego wypracowanie kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, po nadzorowanie samego dokonywania wypowiedzeń po reprezentację przed sądami pracy.