Imię i nazwisko:

Martyna Jedlińska

Kancelaria:

Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo cywilne
- prawo spółdzielcze
- fundusze inwestycyjne

Sukcesy:

Doktor nauk prawnych. Jest autorem trzech publikacji z zakresu prawa cywilnego zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Publikacje te poświęcone były problematyce pełnomocnictwa do czynności na rachunku bankowym, działalności etycznych funduszy inwestycyjnych oraz założeniu spółdzielni socjalnej. Artykuły te zostały opublikowane w Prawie i Więzi, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Przeglądzie Sądowym. Rozprawa doktorska dotyczyła natomiast spółdzielni socjalnych i związanych z nimi zagadnień cywilnoprawnych.