Imię i nazwisko:

Michał Wilk

Kancelaria:

Andersen w Polsce

Funkcja:

Doradca podatkowy

Specjalizacje:

- raportowanie schematów podatkowych (MDR)
- przeglądy podatkowe, w tym due diligence
- podatek od osób prawnych (CIT)
- podatek od nieruchomości
- zarządzanie ryzykiem podatkowym
- benchmark
- dokumentacje cen transferowych

Kariera:

Jest ekspertem w zakresie cen transferowych (Szef Zespołu TP w Katowicach), zarządzania ryzykiem podatkowym oraz planowania bezpiecznych podatkowo form realizacji projektów inwestycyjnych. Projektuje i wdraża politykę cen transferowych, wraz z zespołem przygotowuje dokumentacje podatkowe dla klientów, analizy porównawcze (benchmarks), także wspiera klientów przy kontrolach cen transferowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych audytów podatkowych mających na celu weryfikację rozliczeń i procedur podatkowych, a także w przed inwestycyjnych badaniach due dilligence z elementami analiz finansowych. Doradza największym w Polsce deweloperom w obszarze rozliczeń podatkowych przy realizacji dużych kompleksów handlowych i biurowych,

Sukcesy:

Autor publikacji z zakresu podatków pośrednich i bezpośrednich w fachowej prasie podatkowej. Prowadzi warsztaty i szkolenia podatkowe m.in. z zakresu cen transferowych oraz prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych.