Neutralna wymiana udziałów tylko z uzasadnieniem gospodarczym

Od 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy ograniczające możliwość korzystania z braku opodatkowania tzw. wymiany udziałów.

Dotychczas, jeśli przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej były udziały innej spółki kapitałowej dające większość praw głosu, transakcja była neutralna dla wspólnika wnoszącego udziały. Mechanizm ten wynikał z prawa wspólnotowego i miał stanowić ułatwienie restrukturyzacji grup kapitałowych. Fiskus zauważył jednak, że przepis jest nadużywany do przeprowadzania tzw. optymalizacji podatkowych. Wprowadzając obniżoną 15 procentową stawkę CIT dla małych spółek kapitałowych, ustawodawca uchwalił jednocześnie zestaw regulacji uszczelniających system podatkowy. Wśród nich znajdują się regulacje, zgodnie z którymi przepisów wykluczających przychód po stronie wnoszącego aportem większościowy pakiet udziałów nie stosuje się, jeśli głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jeśli nie ma uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, będzie istnieć domniemanie, że głównym celem jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Od nowego roku bardzo istotne jest zatem, aby podmioty dokonujące restrukturyzacji grupy kapitałowej z wykorzystaniem tzw. wymiany udziałów przygotowały dokumentację wskazującą biznesowe cele transakcji. Cele te mogą wynikać z racjonalnej ekonomicznie strategii grupy, służyć generowaniu zysków, sprzyjać efektowi synergii czy też generować korzyści w zakresie ograniczenia kosztów. Ważne, aby argumenty były przekonujące dla urzędników. W innym przypadku transakcja może zostać uznana za opodatkowaną. Jednocześnie warto wspomnieć, że w zakresie tego zagadnienia trudno obecnie uzyskać interpretację indywidualną, gdyż izby skarbowe skwapliwie korzystają z możliwości odmowy wydawania interpretacji, jeśli uznają, że transakcja może służyć optymalizacji podatkowej.