Minęło 10 lat wrocławskiej kancelarii

SENDERO Tax & Legal

Rzeczpospolita: Kancelaria SENDERO Tax & Legal działa już od ponad 11 lat. W tym czasie wiele zmieniło się w polskim systemie prawnym. Czy można wymienić trzy najważniejsze zmiany w przepisach, które są najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców?

Paweł Michalski: Do najważniejszych zmian, jakie zaszły w ciągu tych 11 lat działalności naszej kancelarii, zaliczyłbym trzy: RODO, ceny transferowe i JPK – jednolity plik kontrolny. Wśród naszych klientów, zarówno przedsiębiorców polskich, jak i z kapitałem zagranicznym, te zagadnienia wywołały najwięcej reakcji i problemów. Czasem wdrożenie odpowiednich regulacji wiązało się z poważnymi zmianami w strukturze działalności klientów.

Grzegorz Młynarczyk: To prawda. Z zagadnień dotyczących prawa podatkowego obszar cen transferowych wybija się zdecydowanie na pierwszy plan. Przepisy dotyczące cen transferowych towarzyszą nam od dawna, ale w 2017 roku przeżyliśmy rewolucję, jeśli chodzi o zakres koniecznej do wykonania pracy po stronie podatników. W ślad za innymi państwami OECD nasz fiskus nałożył na firmy zupełnie nowe obowiązki, które wymagają specjalistycznej wiedzy, kadr a czasem też nowego, bardziej analitycznego spojrzenia na biznes. Oprócz nowych wymogów podatnicy muszą liczyć się z częstszymi i bardziej szczegółowymi kontrolami swych transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Odpowiedzią na potrzeby naszych klientów jest ciągły rozwój zespołu dot. cen transferowych SENDERO.

PM: Tematem, o którym mówi teraz każdy, jest rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO). Dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, to największe przedsięwzięcie legislacyjne w Polsce po 2004 roku, czyli od naszego wejścia do Unii Europejskiej. Duże zainteresowanie przepisami RODO wynika również z tego, że daje ono możliwość nakładania bardzo wysokich kar. Idea ochrony danych osobowych nie jest nowa. W Polsce podobne regulacje obowiązują od ponad 20 lat, a my zajmowaliśmy się szeroko tymi zagadnieniami przez cały okres istnienia kancelarii. Wzięliśmy również udział w procesie legislacyjnym wdrożenia RODO. Nowe ustawodawstwo stawia bardzo wysokie wymagania regulacyjne przed naszymi klientami – dla wielu z nich jest to zupełna nowość. Dotychczas organy kontrolne nie miały jednak narzędzi do wymierzania aż tak dotkliwych sankcji. Co prawda, mogły nakładać kary, stosować administracyjne środki naprawcze i wszczynać postępowania karne. Jednak wysokość sankcji była znacząco niższa niż limity przewidziane w RODO. To wysokość kar administracyjnych w RODO, wpłynęła tak znacząco na zainteresowanie jego wymaganiami. I choć my nie epatujemy naszych klientów tymi karami, to trudno tego nie przyznać. Miejmy jednak nadzieję, że organ kontrolny nie będzie masowo nakładać wysokich kar na przedsiębiorców i niszczyć ich biznesów. W pierwszej kolejności powinny być stosowane działania naprawcze – upomnienia i wskazania. Kary pieniężne powinny być stosowane w ostateczności i być wymierzane w rozsądnej wysokości. Potwierdzał to w licznych wywiadach dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. To on odpowiada za wdrożenie pakietu legislacyjnego, który ma dostosować polskie przepisy do nowych wymagań. Jak jednak będzie – przekonamy się w przyszłości.

GM: Jedną z istotniejszych zmian w ostatnich latach jest wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) – czyli raportowania określonych informacji w formie elektronicznej według narzuconego układu. Zakres informacji objętych JPK jest stosunkowo szeroki. Wprowadzenie JPK wiązało się najczęściej ze znacznym wysiłkiem administracyjnym i technicznym oraz z koniecznością poniesienia przez przedsiębiorców dodatkowych kosztów na dostosowanie systemów finansowo księgowych dla potrzeb nowej sprawozdawczości. Dodatkowym utrudnieniem był krótki czas na przygotowanie się do zmian – szczególnie dla dużych przedsiębiorców – oraz wiele wątpliwości powstających przy praktycznym wdrażaniu sprawozdawczości JPK. Z naszych obserwacji wynika jednak, że przedsiębiorcy zdali egzamin radząc sobie z wdrożeniem JPK.

Jakie obecnie dziedziny prawa wymagają najpilniejszej reformy?

GM: Bez wątpienia podatek VAT. Jest powszechny, w przeciwieństwie np. do podatku akcyzowego, który ograniczony jest do wybranych branż. Podatek VAT rozliczany jest przez znakomitą większość przedsiębiorców. Jednak stopień jego skomplikowania, liczba wyjątków i grożące sankcje powodują, że poruszanie się w jego obrębie jest dla uczciwego podatnika koszmarem i wiąże się z istotnym ryzykiem finansowym. Wielokrotne zmiany oraz bardzo kazuistyczne przepisy prowadzą do tego, że ustawa staje się nieczytelna i trudna do przebrnięcia. To jednocześnie zwiększa ryzyko popełnienia błędu oraz wprowadza możliwość różnych interpretacji, co może skończyć się stwierdzeniem nieprawidłowości po stronie przedsiębiorców. Jednocześnie – mimo wielu działań zmierzających do ukrócenia nieprawidłowości w tym podatku – oszuści ciągle są w stanie wykorzystać słabości VAT do osiągania korzyści. Najczęściej cierpią przy tym uczciwi przedsiębiorcy nieświadomie wciągnięci w łańcuchy oszukańczych transakcji. Oczywiście reforma VAT jest zadaniem skomplikowanym – niemniej wydaje się, że pewne uproszczenia są możliwe. Z drugiej strony podatek CIT, nieodpowiadający potrzebom nowoczesnego świata. Stworzony by „łapać” dochody w czasach, gdy ich generowanie wymagało fizycznej obecności w danym kraju (fabryk, itp.) w dobie rosnącej roli usług cyfrowych nie zdaje egzaminu – czego przykładem są kontrowersje związane z niewielkimi kwotami podatku płaconymi przez globalne korporacje świadczące usługi internetowe.

Siedziba Kancelarii SENDERO Tax & Legal mieści się we Wrocławiu – stolicy dolnego Śląska. Czy działalność firmy w określonym regionie kraju wpływa również na zagadnienia prawne, z którymi muszą zmierzyć się prawnicy świadczącym usługi takim podmiotom?

PM: Od początku naszego działania skupiliśmy się na obsłudze przedsiębiorstw z południowo – zachodniego regionu Polski (Dolny Śląsk, ale również Opolszczyzna i Ziemia Lubuska). Sądzę, że zagadnienia prawne są tu generalnie podobne, jak w pozostałej części kraju. Może tylko, gdy w ramach badania stanu prawnego nieruchomości weryfikujemy ich historię natrafiamy na inne problemy prawne, niż w przypadku obszarów, które w roku 1939 wchodziły w skład II RP. Specyficzna dla naszego regionu jest duża liczba firm z kapitałem niemieckim, które inwestują w tym regionie ze względu na niewielką odległość do granicy niemieckiej. Obsługa takich firm stanowi spory fragment naszej działalności. Ponadto w naszej części kraju jest wiele specjalnych stref ekonomicznych. Dlatego do tej pory w naszej pracy wiele uwagi poświęcaliśmy zagadnieniom strefowym.

SENDERO Tax & Legal jest niezależną organizacją oferującą usługi doradztwa prawnego i podatkowego wysokiej jakości. Kancelaria od ponad 11 lat tworzy praktyczne rozwiązania dla biznesu oraz umożliwia uzyskanie w jednym miejscu zintegrowanego wsparcia. Współpracuje zarówno z międzynarodowymi korporacjami, jak i średnimi oraz dużymi przedsiębiorcami. Kancelaria asystowała 267 razy w wielomilionowych negocjacjach. Wsparła transakcje na rynku o łącznej wartości ponad 5 370 000 000 zł. Doradcy podatkowi SENDERO Tax & Legal uzyskali 124 indywidualne interpretacje podatkowe ministra finansów, a radcy prawni reprezentowali klientów w 124 sądach, również poza Polską. Zespół pod kierownictwem Grzegorza Młynarczyka wykonał ponad 1000 dokumentacji cen transferowych i analiz benchmarkingowych.

Wywiad ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 22-06-2018r.